Thema’s

In de bouw zal de werknemer altijd een belangrijke rol blijven vervullen maar er gaan voor hem  en om hem heen wel veel dingen veranderen. Innovaties gaan hem helpen, robots gaan het zware werk doen, 3D printers maken de details en drones doen het gevaarlijke hoge werk.  Communicatie via Smart Gloves en Google Glass tussen collega’s maken het werk efficiënter en veiliger.

  • 3D printing
  • Internet of Things
  • Drones in de bouw
  • Robots
  • Slimme gebouwen
  • Duurzaam en groen

Tijdperk van veranderingen

We zitten in een tijdperk van veranderingen die ook in de bouw zichtbaar is. Nieuwe aanbestedingsvormen, regisserende opdrachtgevers, mondige consumenten dwingen ons naar betere communicatie en dienstverlening.

Stil staan kan niet meer! Of het nu gaat om techniek, duurzaamheid, marketing, samenwerking: de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en afwachten wordt steeds risico voller.

AANNEMER ALS MARKETEER

De aannemer zal steeds meer zich moeten gaan gedragen als marketeer. Wat wil de klant en hoe kan ik hem helpen! Wat zou u nu graag willen als u op de stoel van de klant ging zitten? Juist! Heldere communicatie, transparantie, service, mooi eindproduct en betaalbaar.

 MEERWAARDE BIEDEN

Pak de kans nu het nog kan om u te onderscheiden. De innovaties in ICT middelen voor communicatie, mobiel werken en ketenintegratie gaan snel en kunnen u helpen uw bedrijfsprocessen te optimaliseren zodat er ook onder aan de streep meer rendement kan worden behaald.

Bron: Jan Rotmans

De veranderde bouw!

Wat zijn zoal ontwikkelingen die op de bouw afkomen? Kun je als bedrijf nog stil blijven zitten?

De technologie zal zich sneller en sneller door ontwikkelen. Ook de concurrentie pakt innovaties op om efficiënter en veiliger te kunnen gaan werken. Drones zijn ideaal voor inspecties op gevaarlijke en moeilijk bereikbare plaatsen of het in kaart brengen van situaties op de bouw.

 

Innovatie is noodzaak!

Dreigt de bouw door gebrek aan innovaties de volgende ‘V&D’ te worden. Bij de warenhuisketen leidden dalende omzetten en krappere marges ertoe dat niet meer werd geïnvesteerd in vernieuwing.

Rietdijk van de NVB meent dat er onvoldoende besef is dat de sector aan de vooravond staat van grote veranderingen.De komende tien jaar wordt ingrijpender dan wat we de afgelopen honderd jaar hebben meegemaakt.’ Hij heeft grote verwachtingen van het internet der dingen en 3D-printing waarbij huizen op locatie naar wens van de koper worden gemaakt. De eerste geprinte huizen zijn in China opgeleverd.

Ook het bouwproces kan volgens hem met behulp van computers worden verbeterd. De bouwketen is lang en versnipperd. Bouwers zitten eerst langdurig aan tafel met architecten, ambtenaren en stedenbouwkundigen. Vervolgens voeren ze de ideeën uit met een lange keten van onderaannemers en zzp’ers. Rietdijk: ‘Er hoeft maar ergens iets mis te gaan in de communicatie of de faalkosten stapelen zich op.’

Regisserende opdrachtgever

 “We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk” volgens Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde.

Wat heeft dat voor invloed op de bouw? Misschien wel veel meer dan we denken. Overheid, opdrachtgevers, consumenten, ze hebben behoefte aan meer en betere dienstverlening. Steeds vaker, worden taken verschoven in de keten zoals bij woningcorporaties waar men zelfs de volledige afhandeling van de service opdrachten inclusief de opname,  bij de aannemer gaat neer leggen.

Door gebrek aan expertise en de gedwongen teruggang naar core business  verschuiven taken als een call center naar een aannemer of vastgoedonderhoudsbedrijf. Nieuwe kansen dus…. Echter, het blijft wel een regisserende opdrachtgever die wil worden geïnformeerd over de lopende serviceopdrachten, werksoorten en klanttevredenheid. Niet alleen de KPI’s maar zelfs advies op basis van registratie per object biedt ruime meerwaarde om nieuwe beslissingen te kunnen nemen.

Servicewerk registreren per object waardoor inzicht wordt gegeven in structuren en KPI’s die on-line kunnen worden getoond aan de opdrachtgever biedt een stuk service waar ze vaak nog niet om vragen.