Centric Projectportaal Bouw

De hoeveelheid informatie en processen rond projecten neemt per dag toe en het slim organiseren van data is een absolute vereiste. Grip op informatie beperkt niet alleen de faalkosten en de risico’s – het verbetert ook uw bedrijfsrendement. Het is structureren of verzuipen!

Het Projectportaal Bouw biedt onder andere functies voor het simpel uploaden, beheren en delen van documenten zodat u op uniforme wijze project kunt uitvoeren.

Projectinformatie is voor alle betrokken partijen snel, eenvoudig en op één centrale plek beschikbaar. Ook deelt u gestandaardiseerde projectdossiers zowel intern als met externe ketenpartners.

Bekijk deze korte presentatie:

http://www.slideshare.net/PeterStolk1/presentatie-centric-projectportaal-bouw

Belangrijke reden voor het werken met Centric projectportaal Bouw

  • Toenemende mate behoefte om het rendement op projecten te verbeteren.
  • Informatie en processen rondom projecten slim te organiseren.
  • Grip op projectinformatie leidt tot een beperking van faalkosten, risicobeheersing en betere (keten)samenwerking.
  • Bedrijven willen centrale projectdossiers en informatie beschikbaar stellen aan externen zoals opdrachtgevers en ketenpartners. Hiermee kan een belangrijke stap gezet worden in ketensamenwerking door altijd gebruik te maken van de juiste documenten met bijvoorbeeld de juiste versie.
  • Projectdossiers aan kunnen maken vanuit een ERP – of CRM systeem waarbij gegevens hergebruikt worden.
  • Geautomatiseerd een gestandaardiseerd projectdossier kunnen maken, zonder tussenkomst van de IT-afdeling.
  • In dit projectdossier kan centraal alle projectinformatie, documentatie en e-mailverkeer worden opgeslagen.

Succes of falen! Wat hebben bouw en retail gemeen?

retailtasjesDe positie van warenhuizen staat onder druk terwijl winkels met spotgoedkope partijhandel succesvol zijn. De samenleving is aan het veranderen en bedrijven passen zich te laat aan! Gebrek aan ondernemerslef of…

Volgens hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans leven we niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperk. Maatschappelijke stelsels als zorg, welzijn, onderwijs, energie, bouw en de financiële sector gaan op de schop. Ook het koopgedrag van de consument is aan het veranderen.

Consumenten en opdrachtgevers veranderen

Daar waar IKEA, Gamma, Praxis en MediaMarkt samen optrekken op meubelboulevards zien we een duidelijke toename van bezoekers. Idee voor warenhuizen? Ook kledingwinkel Primark met een professionele winkeluitstraling, wisselend aanbod en lage prijzen doet het goed.

Naast consumenten veranderen ook opdrachtgevers zoals overheid en corporaties. Voor bouw- en vastgoedonderhoudsbedrijven is Resultaatgericht Samenwerken een nieuwe ontwikkeling waar al in de initiatiefase wordt gekeken naar de toekomstige wensen rond het renovatieproject zoals leefbaarheid, energie en duurzaamheid.

Analyseer het koopgedrag

Wie koopt er nog een woning zonder zich eerst op internet georiënteerd te hebben? Bijna niemand meer. Het bestedingspatroon van de consument is in belangrijke mate veranderd door nieuwe vormen van media, communicatie en het internet. Het koopgedrag wordt bepaald door nieuwe services: 24/7 winkelen, thuis laten bezorgen, makkelijk ruilen en – belangrijker – een aanbod dat supersnel wordt aangepast aan de behoefte van de potentiële koper. Dus deelnemen aan social media, blogs, interactieve websites en tv- programma’s wordt een steeds belangrijker onderdeel in de communicatie. Helaas doen bouwbedrijven nog maar nauwelijks aan behoefteanalyse; wat verwacht de consument en opdrachtgever nu van mij? Hoe zorg ik dat mijn bedrijf/dienst/product onder de aandacht komt?

Ondernemen is lef hebben!

Het vereist lef om op tijd in te springen op het snel wisselende gedrag van consument en opdrachtgevers. Van locatie wisselen, vernieuwende concepten introduceren, innovatie omarmen en vooral kijken, luisteren en analyseren. Investeer in middelen die je daarbij kunnen helpen! Als vastgoedonderhoudsbedrijf kun je de woningcorporatie nieuwe diensten aanbieden zoals een call service, bewonersportal en een opdrachtgeversportal waarmee de dienstverlening op een veel hoger niveau kan worden gebracht.

De marketeer wint!

Het is niet meer alleen de ondernemer, maar misschien juist wel de marketeer die het gaat winnen in de toekomst. Hij of zij die snel inspeelt op de behoefte van markt, branche en consument.

IMG peterPeter Stolk is als senior accountmanager werkzaam bij Centric en houdt zich onder andere bezig met new business en accountmanagement. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de visie en strategie van Centric voor de komende jaren voor bouw en vastgoedonderhoud.

M-06 10 91 02 51 of peter.stolk@centric.eu

 

Werkbon app erg in trek in de bouw

werkbonBouwbedrijven Derksen en Singerling uit Amsterdam, Grausbouw en Loven Services uit het Limburgse Linne hebben de keuze gemaakt voor efficiënter werken gemaakt. Ook zij gaan – net als vele andere bedrijven die hen dit jaar vooraf gingen – aan de slag met de werkbon app.

 

Wouter Lips van Derksen & Singerling: “Al geruime tijd hebben we de wens om de grote hoeveelheid werkbonnen sneller te verwerken”.

Over de werkbon app
Met de werkbon app, oftewel de digitale werkbon kunnen onderhoudsbedrijven en woningcorporaties het onderhoudswerk efficiënt plannen, uitvoeren en factureren. De app registreert automatisch de tijd die aan een opdracht is besteed en al het materiaal dat daarbij is gebruikt. Foto’s die met de tablet zijn gemaakt, worden automatisch  aan de juiste opdracht in de back-office gekoppeld. Bij gereedmelding kan de bewoner een handtekening plaatsen en met een cijfer aangeven hoe tevreden hij is over de uitgevoerde werkzaamheden. Al deze informatie kan ook via een portal inzichtelijk worden gemaakt voor uw de opdrachtgever.
Tom loven, directeur-eigenaar van Loven Services:”Dat we destijds voor ALERT hebben voor afhandelen van bonnenwerk is de beste beslissing die we ooit hebben genomen”.

IMG peterPeter Stolk is als senior accountmanager werkzaam bij Centric en houdt zich onder andere bezig met new business en accountmanagement. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de visie en strategie van Centric voor de komende jaren voor bouw en vastgoedonderhoud.

M-06 10 91 02 51 of peter.stolk@centric.eu

 

Ondernemers zonder bouwervaring presteren beter!

succes en failureOnzin of toch een kern van waarheid?

Steeds vaker zien we in discussies dat bouwbedrijven uitstekend vakmanschap neerzetten maar de rest is….. Marjet Rutten schreef in haar blog over de verbouwing van haar boerderij:

Vakmanschap top, de rest flop!

Waarom hebben ondernemers die uit een andere branche komen of alleen management ervaring hebben vaak meer succes dan de doorgewinterde aannemer? Geen kritiek op de doorgewinterde aannemer maar door de veranderende markt zien we verschuivingen bij particulieren en grotere opdrachtgevers zoals woningcorporaties. Expertise die tot voor kort bij een adviseur lag komt steeds vaker bij de aannemer te liggen. Het verwachtingspatroon is dus ook aan het veranderen.

Zo doen we het al jaren lang!

Doorsnee ondernemer vindt zelf dat hij het goed doet want zo doen we het al jaren lang. De vraag is of de klant dezelfde mening heeft? Productinnovatie, duurzaamheid, energie neutraal is super belangrijk maar nog belangrijker: Wat is de klantervaring? Wat wil de klant en hoe kijk hij tegen uw werkzaamheden aan. Durft u het aan om klanttevredenheid te toetsen en de aanbevelingen te gebruiken om te veranderen?

Ondernemers zonder bouwervaring

Uit de praktijk ken ik meerdere ondernemers in de bouw die geen bouwkundige achtergrond hebben maar wel een succesvolle onderneming. Hun succes zit vooral in de focus op terugdringen van interne kosten, verbeteren van cash flow, `communicatie en optimale service naar de opdrachtgever. Uiteraard is vakmanschap belangrijk en noodzakelijk maar het is niet het enige waar de opdrachtgever gelukkig van wordt. Het stapje extra  van het buiten zetten van de vuilniszak van een huurder bij een woningcorporatie tot het spontaan aanleveren van een klanttevredenheid onderzoek van het dagelijks onderhoud. Tot concreet advies op basis van door u opgebouwde KPI’s die via een internet portal aan de opdrachtgever worden aangeboden.

Communicatie via social media en websites 

opdrachtgeverportal Naast het vakmanschap is communicatie een steeds belangrijker middel geworden om het verwachtingspatroon te managen. Bij ondernemers die uit een andere branche komen zien we dat zij meer aandacht besteden aan innovatie op gebied van ICT om de processen te optimaliseren en de communicatie te verbeteren. Andere branches zijn over het algemeen minder conservatief dan de bouw. Wees kritisch op uw onderneming en zet slimme ICT middelen in zoals apps en portals om uw communicatie te verbeteren.

 

IMG peterPeter Stolk is als senior accountmanager werkzaam bij Centric en houdt zich onder andere bezig met new business en accountmanagement. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de visie en strategie van Centric voor de komende jaren voor bouw en vastgoedonderhoud.

M-06 10 91 02 51 of peter.stolk@centric.eu