Creëren, beheren en uitvoeren in vastgoedonderhoud


markthalCentraal thema daarbij is, vanuit een BIM-model, data opnieuw te gebruiken in een MJOP en ERP door het koppelen van andere systemen volgens het proces: Creëren, Beheren en Uitvoeren.

 

Drie partijen hebben daarbij de handen ineen geslagen om daar een gesloten workflow voor te ontwikkelen:

  • Creëren via BIM en Autodesk Revit door CAD & Company
  • Beheren via een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) in O-Prognose van Plandatis
  • Uitvoeren via het calculeren en opstellen van scenario’s in Alert (ERP)  van Centric.

Expertise van vastgoedonderhoudsbedrijven

Opdrachtgevers zoals corporaties maken steeds vaker gebruik van de expertise van vastgoedonderhoudsbedrijven. Van het digitaliseren van het vastgoed tot het maken van een MeerJaren OnderhoudsPlanning (MJOP) en een gedetailleerde meerjarenbegroting. (MJOB) voor de uitvoering. Een goede samenwerking is dus essentieel!

Hoe werkt het…

De koppeling van Autodesk Revit met O-Prognose is erop gebaseerd, dat elementen met gegevens zoals materiaalsoort, locatie en hoeveelheden met onderbouwing vanuit Revit in O-Prognose worden ingelezen. Op basis van de unieke Nl-SfB code worden in O-Prognose automatisch de onderhoudshandelingen met normkosten en cyclustijden hieraan gekoppeld en wordt zo direct een MJOP gegenereerd. Indien daarnaast ook een inspectie wordt uitgevoerd, kunnen ook de inspectieresultaten zoals conditiemeting en foto’s daaraan worden gekoppeld.

De resultaten daarvan kunnen worden geëxporteerd naar Autodesk Navisworks. Hiermee kunnen de onderhoudsgegevens zoals Conditie en Jaar van onderhoud in 3D getoond worden. Complexe gebreken kunnen zo goed worden beoordeeld en het wordt meteen inzichtelijk wie  verantwoordelijk is voor welk deel van het onderhoud.

De raming van de kosten kan worden geëxporteerd naar het ERP systeem ALERT, waar een uitvoeringsbegroting kan worden gemaakt met scenario’s en een meerjarenbegroting. Alle processen van relatiebeheer, resultaatgericht samenwerken en calculatie tot projectbewaking en nazorg zijn geïntegreerd in het ERP systeem ALERT.

 

IMG peterPeter Stolk is als senior accountmanager werkzaam bij Centric en houdt zich onder andere bezig met new business en accountmanagement. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de visie en strategie van Centric voor de komende jaren voor bouw en vastgoedonderhoud.

M-06 10 91 02 51 of peter.stolk@centric.eu