(Keten)integratie

Uw opdrachtgever of onderaannemer on-line voorzien van informatie? Waarom zou u? Juist, om u de onderscheiden van uw concurrentie en om de processen in de keten efficiënter af te stemmen. Geen telefoontjes met spraakverwarring maar duidelijke snelle en communicatie.

Wat levert het u op?

  • Betere afstemming met uw onderaannemer
  • Snellere facturatie, verlaging van faalkosten en transparantie
  • Betere en uitgebreidere communicatie naar de opdrachtgever cq. huurder
  • Opdrachtgever voorzien van extra service met KPI rapportage

Er zijn verschillende portals voor bouw en vastgoedonderhoud

Opdrachtgevers portal

Internet portal waarmee de opdrachtgever informatie ontvangt over lopende opdrachten, planning, facturering en KPI’s

Onderaannemers portal

Internet portal waarmee de onderaannemer zijn opdrachten ontvangt. Calculatie’s, foto’s en gereed meldingen kunnen worden geregistreerd.

Bewoners portal

Bewoners (huurders) kunnen inloggen om geplande afspraken te controleren of te wijzigen.

Internet portals hebben voordelen voor uw bedrijfsvoering en uw ketenpartners. Welke eerste stap voor uw bedrijf de beste is, hangt samen met hoe de processen op dit moment georganiseerd zijn en wat uw ‘automatiseringsambitie‘ is.