Meerwerk (houtrot) app vervangt papieren werkbon!

Vooral schildSAMSUNGers en vastgoedonderhoudsbedrijven hebben te maken met meerwerk zoals houtrot wat moet worden geregistreerd. Tot mijn verbazing wordt hiervoor nog vaak een papieren meerwerk bon gebruikt…

 

Gevolg, veel extra werk om rapportage te maken voor facturatie en informatie richting de opdrachtgever. Zelfs zoek raken van bonnen behoort tot de mogelijkheden. Raar, want u laat uw vrouw toch ook niet strijken met een bout die op het gas moet worden verwarmt. Innovatie komt niet vanzelf, je moet er in investeren!

Slimme meerwerk app

Met een meerwerk app kunnen de hoeveelheden van uitgevoerde meerwerkposten, bijvoorbeeld houtrotreparaties,  of-line geregistreerd worden op een SmartPhone. Op een zelf te kiezen moment kunnen de registraties naar kantoor verstuurd worden. Per meerwerkpost kan aanvullend de meetplaats en locatieaanduiding worden aangegeven. Meetplaatsen kunnen daarbij individuele adressen zijn, maar ook bijvoorbeeld blokken, woningtypes et cetera. Tijdens en na uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er ook foto’s worden gemaakt met de app. De app registreert automatisch bij welke meerwerkpost, meetplaats of locatie de foto hoort.

Zodra er een internetverbinding wordt gemaakt kunnen de gegevens naar kantoor worden verstuurd. De gegevens worden automatisch bij het juiste project in mappen opgeslagen waardoor er een projectdossier ontstaat.

Informatie naar de opdrachtgever

Uiteraard verwacht de opdrachtgever een opgave van het meerwerk. Op welke locatie is welk type meerwerk uitgevoerd. Met de papieren meerwerkbonnen is dat een hoop telwerk en zoekwerk om alle gegevens bij elkaar te harken en te combineren met de afgesproken prijzen uit het contract. Met een geïntegreerde software kunt u eenvoudig met een druk op de knop alle informatie uit het dossier halen en rapporteren.

Snelle facturatie!

Door de automatische dossiervorming kan er sneller worden gefactureerd en worden er geen meerwerk posten vergeten. Uiteindelijk ontstaat er een betere cash flow op uw projecten.

Ervaring uit de praktijk

Egbert Roza, directeur Roza Vastgoedonderhoud: “De werkelijk toegevoegde waarde van ons bedrijf is natuurlijk die vakman die zijn werk staat te doen. Alles daaromheen moet zo strak en compact mogelijk georganiseerd worden. Dat doen wij door al aan de basis – dus bij die vakman – zoveel mogelijk vast te leggen. Zo gebruiken we sinds kort de Meerwerk App – een app die meerwerk tijdens onderhoudsprojecten registreert. Voorheen maakten we nog tekeningen die op locatie ingekleurd moesten worden, wat er al met al niet heel fraai en presentabel uitzag. Ook moesten we de gegevens daarna nog in Excel kloppen om de kosten te berekenen. Via de app komen alle benodigde gegevens én foto’s nu rechtstreeks in ons ERP-systeem ALERT van Centric, wat ons op jaarbasis al gauw een halve fte scheelt. En – belangrijker – we onderscheiden ons er echt mee bij opdrachtgevers; het maakt het proces transparant en levert realtime informatie.” Lees het complete interview met Egbert bij testmonials

IMG peterPeter Stolk is als senior accountmanager werkzaam bij Centric en houdt zich onder andere bezig met new business en accountmanagement. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de visie en strategie van Centric voor de komende jaren voor bouw en vastgoedonderhoud.

M-06 10 91 02 51 of peter.stolk@centric.eu