Met tablet meer efficientie in de bouw

werkbonWaarom zou je als bouwbedrijf eigenlijk een tablet aan werknemers ter beschikking stellen? Veel ondernemers zien nog bezwaren. Ze zien het als social media-speeltje, vinden hun medewerkers te oud, de investeringen te hoog of vragen zich af of het wel veilig is. Maar is deze beeldvorming terecht? En hoe kan de tablet bijdragen aan meer rendement in uw onderneming?

Bij bouwbedrijven zie ik dagelijks op de werkvloer nog veel onnodige verspillingen.  Urenbriefjes, weekstaten, werkbonnen, inspectieopnames, productieopgaves die allemaal nog handmatig op papier worden ingevuld en daarna naar kantoor worden verstuurd om daar te worden verwerkt in het ERP-systeem. Met alle bijkomende risico’s zoals zoekraken, foutief invullen, vertraging en dubbele handelingen. Het geheel brengt vaak – ongemerkt – hoge kosten met zich mee.

Tablets in de bouw

Het tabletgebruik door Nederlandse bedrijven is in het eerste kwartaal van 2014 gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Dit blijkt uit onderzoek van Computer Profile. Het zakelijk gebruik is de afgelopen maanden zelfs met 28 procent toegenomen. Uit recent onderzoek van BouwKennis blijkt dat op dit moment al gemiddeld 38 procent van de mensen die actief is in de bouwketen in bezit is van een tablet. 14 procent geeft aan binnen een jaar alsnog een tablet te willen hebben. Naast mobiele devices zoals tablets en smartphones worden internetportalen steeds vaker ingezet voor communicatie tussen partijen in de keten. Denk hierbij aan portals  voor opdrachtgevers, onderaannemers en bewoners.

Focus op efficiëntie met apps voor de bouw

Via een webserver worden gegevens veilig tussen het ERP-systeem en de mobiele devices uitgewisseld. De verschillende apps zorgen dat de processen op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier worden afgewikkeld. Belangrijke voordelen zijn onder andere:

  • Gebruikersvriendelijk en moderne uitstraling
  • Online opvragen en vastleggen in ERP-systeem
  • Vastlegging van gegevens bij de bron
  • Geen dubbele handelingen, dus minder foutkansen
  • Foto’s direct doorsturen naar het juiste procesdossier op kantoor

Besparen met een app voor urenregistatie

Een goed voorbeeld is de app voor urenregistratie. Elk bouwbedrijf heeft te maken met een uitgebreide urenregistratie. Voor medewerkers die op veel verschillende projecten werken, is de registratie van de uren vaak tijdrovend. Vaak moet het project, de bewakingscode en de uursoort worden opgegeven. Met een urenregistratie-app kan de werknemer op de smartphone of tablet elk moment van de dag zijn urenopgave doen. Hij kan alleen uren boeken op de projecten waarop hij is ingepland. Uursoorten zoals ziekteuren, overuren et cetera kunnen ook worden opgegeven en alle uren worden direct online bijgewerkt in het  ERP-systeem op kantoor. Uiteraard kan een verantwoordelijk medewerker daar aan het eind van de week een laatste controle op uitvoeren. Klaar met de zoekgeraakte urenbriefjes,  de dubbele handelingen, uurboekingen op verkeerde codes en onnodige reistijd naar kantoor.

Van BIM tot IKEA

Er komen steeds meer apps op de markt die gegevens ontsluiten via een tablet naar de medewerker op locatie. Van de inspectieopname-app voor RGS en 3D-modellen uit BIM tot de IKEA-app met augmented reality waarmee je een 3D-beeld  van een product  in je eigen huis kunt plaatsen.  Door de toegenomen behoefte aan transparantie en de vraag naar het delen van kennis en informatie in de markt zal de ontsluiting van gegevens steeds vaker via mobiele devices worden aangeboden.

IMG peter

Peter Stolk is als senior accountmanager werkzaam bij Centric en houdt zich onder andere bezig met new business en accountmanagement. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de visie en strategie van Centric voor de komende jaren voor bouw en vastgoedonderhoud.

M-06 10 91 02 51 of peter.stolk@centric.eu

Hoe ondersteun je het volledige onderhoudsproces?

Onderhoudsbedrijven nemen steeds vaker het volledige onderhoudsproces over voor hun opdrachtgevers. Een uitstekende administratie is hierbij cruciaal.

bouwcartoon2ALERT helpt onderhoudsbedrijven bij de registratie, verwerking en rapportage van alle servicemeldingen. Zodra deze binnenkomen via de telefonische servicedesk, e-mail of door bestandsuitwisseling, registreert ALERT de meldingen op het juiste object. Hierdoor ontstaat een gedetaillee
rde onderhoudshistorie van alle objecten.

De actuele status van meldingen is in ALERT duidelijk inzichtelijk op het grafisch planbord. Daarvandaan stuurt een planner een serviceverzoek bovendien eenvoudig door. De opdracht verschijnt dan real-time op de tablet van de aangewezen werknemer of in de portal van de onderaannemer.

Werknemers kunnen op hun tablet al hun servicebonnen inzien en afhandelen, inclusief de registratie van uren en gebruikte materialen. Maar ook foto’s bijvoegen van het uitgevoerde werk en digitale ondertekening van de bewoner zijn mogelijk. En is er aanvullend werk nodig? Dan maken zij ter plekke een nieuwe servicebon aan.

Tot slot houdt ALERT ook opdrachtgevers real-time op de hoogte van de voortgang van meldingen. Bewoners worden geïnformeerd over ingeplande activiteiten en opdrachtgevers krijgen toegang tot hun eigen portaal. Daar zien zij rapportages over prestatieindicatoren als responsetijd, de gemiddelde duur van een servicebezoek en de klanttevredenheid.

Lees de ervaring van een klant

IMG peter

Peter Stolk is als senior accountmanager werkzaam bij Centric en houdt zich onder andere bezig met new business en accountmanagement. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de visie en strategie van Centric voor de komende jaren voor bouw en vastgoedonderhoud.

M-06 10 91 02 51 of peter.stolk@centric.eu

 

Succes of falen! Wat hebben bouw en retail gemeen?

retailtasjesDe positie van warenhuizen staat onder druk terwijl winkels met spotgoedkope partijhandel succesvol zijn. De samenleving is aan het veranderen en bedrijven passen zich te laat aan! Gebrek aan ondernemerslef of…

Volgens hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans leven we niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperk. Maatschappelijke stelsels als zorg, welzijn, onderwijs, energie, bouw en de financiële sector gaan op de schop. Ook het koopgedrag van de consument is aan het veranderen.

Consumenten en opdrachtgevers veranderen

Daar waar IKEA, Gamma, Praxis en MediaMarkt samen optrekken op meubelboulevards zien we een duidelijke toename van bezoekers. Idee voor warenhuizen? Ook kledingwinkel Primark met een professionele winkeluitstraling, wisselend aanbod en lage prijzen doet het goed.

Naast consumenten veranderen ook opdrachtgevers zoals overheid en corporaties. Voor bouw- en vastgoedonderhoudsbedrijven is Resultaatgericht Samenwerken een nieuwe ontwikkeling waar al in de initiatiefase wordt gekeken naar de toekomstige wensen rond het renovatieproject zoals leefbaarheid, energie en duurzaamheid.

Analyseer het koopgedrag

Wie koopt er nog een woning zonder zich eerst op internet georiënteerd te hebben? Bijna niemand meer. Het bestedingspatroon van de consument is in belangrijke mate veranderd door nieuwe vormen van media, communicatie en het internet. Het koopgedrag wordt bepaald door nieuwe services: 24/7 winkelen, thuis laten bezorgen, makkelijk ruilen en – belangrijker – een aanbod dat supersnel wordt aangepast aan de behoefte van de potentiële koper. Dus deelnemen aan social media, blogs, interactieve websites en tv- programma’s wordt een steeds belangrijker onderdeel in de communicatie. Helaas doen bouwbedrijven nog maar nauwelijks aan behoefteanalyse; wat verwacht de consument en opdrachtgever nu van mij? Hoe zorg ik dat mijn bedrijf/dienst/product onder de aandacht komt?

Ondernemen is lef hebben!

Het vereist lef om op tijd in te springen op het snel wisselende gedrag van consument en opdrachtgevers. Van locatie wisselen, vernieuwende concepten introduceren, innovatie omarmen en vooral kijken, luisteren en analyseren. Investeer in middelen die je daarbij kunnen helpen! Als vastgoedonderhoudsbedrijf kun je de woningcorporatie nieuwe diensten aanbieden zoals een call service, bewonersportal en een opdrachtgeversportal waarmee de dienstverlening op een veel hoger niveau kan worden gebracht.

De marketeer wint!

Het is niet meer alleen de ondernemer, maar misschien juist wel de marketeer die het gaat winnen in de toekomst. Hij of zij die snel inspeelt op de behoefte van markt, branche en consument.

IMG peterPeter Stolk is als senior accountmanager werkzaam bij Centric en houdt zich onder andere bezig met new business en accountmanagement. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de visie en strategie van Centric voor de komende jaren voor bouw en vastgoedonderhoud.

M-06 10 91 02 51 of peter.stolk@centric.eu

 

Ondernemers zonder bouwervaring presteren beter!

succes en failureOnzin of toch een kern van waarheid?

Steeds vaker zien we in discussies dat bouwbedrijven uitstekend vakmanschap neerzetten maar de rest is….. Marjet Rutten schreef in haar blog over de verbouwing van haar boerderij:

Vakmanschap top, de rest flop!

Waarom hebben ondernemers die uit een andere branche komen of alleen management ervaring hebben vaak meer succes dan de doorgewinterde aannemer? Geen kritiek op de doorgewinterde aannemer maar door de veranderende markt zien we verschuivingen bij particulieren en grotere opdrachtgevers zoals woningcorporaties. Expertise die tot voor kort bij een adviseur lag komt steeds vaker bij de aannemer te liggen. Het verwachtingspatroon is dus ook aan het veranderen.

Zo doen we het al jaren lang!

Doorsnee ondernemer vindt zelf dat hij het goed doet want zo doen we het al jaren lang. De vraag is of de klant dezelfde mening heeft? Productinnovatie, duurzaamheid, energie neutraal is super belangrijk maar nog belangrijker: Wat is de klantervaring? Wat wil de klant en hoe kijk hij tegen uw werkzaamheden aan. Durft u het aan om klanttevredenheid te toetsen en de aanbevelingen te gebruiken om te veranderen?

Ondernemers zonder bouwervaring

Uit de praktijk ken ik meerdere ondernemers in de bouw die geen bouwkundige achtergrond hebben maar wel een succesvolle onderneming. Hun succes zit vooral in de focus op terugdringen van interne kosten, verbeteren van cash flow, `communicatie en optimale service naar de opdrachtgever. Uiteraard is vakmanschap belangrijk en noodzakelijk maar het is niet het enige waar de opdrachtgever gelukkig van wordt. Het stapje extra  van het buiten zetten van de vuilniszak van een huurder bij een woningcorporatie tot het spontaan aanleveren van een klanttevredenheid onderzoek van het dagelijks onderhoud. Tot concreet advies op basis van door u opgebouwde KPI’s die via een internet portal aan de opdrachtgever worden aangeboden.

Communicatie via social media en websites 

opdrachtgeverportal Naast het vakmanschap is communicatie een steeds belangrijker middel geworden om het verwachtingspatroon te managen. Bij ondernemers die uit een andere branche komen zien we dat zij meer aandacht besteden aan innovatie op gebied van ICT om de processen te optimaliseren en de communicatie te verbeteren. Andere branches zijn over het algemeen minder conservatief dan de bouw. Wees kritisch op uw onderneming en zet slimme ICT middelen in zoals apps en portals om uw communicatie te verbeteren.

 

IMG peterPeter Stolk is als senior accountmanager werkzaam bij Centric en houdt zich onder andere bezig met new business en accountmanagement. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de visie en strategie van Centric voor de komende jaren voor bouw en vastgoedonderhoud.

M-06 10 91 02 51 of peter.stolk@centric.eu